Zastępstwo prawne

Zastępstwo procesowe i pozasądowe

Prawnicy Kancelarii SWG posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych. Reprezentujemy Klienta podczas negocjacji oraz w postępowaniach arbitrażowych.

W zakres działań naszego zespołu prawnego wchodzą:

 • reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym;
 • reprezentacja w sprawach cywilnych przed Sądami Arbitrażowymi;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed urzędami (Izbami Celnymi, Izbami Skarbowymi), organami administracji państwowej (wojewoda) i samorządowej, wszystkich instancji (Prezydent, Wójt, Burmistrz), wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie;
 • reprezentacja zarówno pracowników, jak i pracodawców przed sądami pracy;
 • reprezentacja ubezpieczonych przed sądami ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentacja zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin

 • konsultantami z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
 • doradcami podatkowymi
 • specjalistami z zakresu wycen
 • doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi