Doradztwo prawne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych szybkim sposobem rozwiązywania problemów prawnych nasza Kancelaria Radców Prawnych przygotowała możliwość skorzystania z doradztwa prawnego we Wrocławiu w naszej kancelarii lub w miejscu ustalonym przez Klienta, ale również przez Internet. Dzięki Poradzie Prawnej On-line bez konieczności umawiania się na wizytę z naszym radcą prawnym, mają Państwo możliwość uzyskania fachowej porady prawnej. Jeżeli Państwa sprawa będzie wymagała sporządzenia pisma, przygotujemy je i wyślemy mailem lub pocztą pod wskazany adres.

Wielu naszym klientom również zależy na skonsultowaniu sprawy podczas spotkania, wystarczy w poniższym formularzu wybrać dogodny termin, nasi prawnicy skontaktują się z Państwem i ustalą szczegóły. Pragniemy nadmienić iż porady prawne świadczymy w formie ustnej lub pisemnej. Koszt porady prawnej jest ustalany indywidualnie.

Doradztwo prawne we Wrocławiu

Usługi w następujących dziedzinach prawa:

  • Prawo cywilnesprawy o dochodzenie odszkodowań, zapłatę, sporządzanie umów cywilnych, ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej
  • Prawo karne – pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji
  • Prawo pracy – sprawy o przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania, wniosek o urlop wychowawczy, okolicznościowy, macierzyński
  • Prawo rodzinne – rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie,
  • Prawo spółdzielcze – doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią
  • Prawo ubezpieczeń społecznych – odwołania od decyzji ZUS, wnioski o emeryturę, rentę
  • Prawo podatkowe – rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności, umorzenie podatku lub zaległości podatkowej
  • Sprawy mieszkaniowe – sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu, wstąpienie w stosunek najmu lokalu
  • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjecie bądź odrzucenie spadku, testament

Umów się na spotkanie