Prawo Spadkowe

Porad prawne, szczegółowa opinia, usługa urzeczywistniania woli Klienta

Naszym Klientom oferujemy wsparcie prawne, dotyczące szeroko rozumianego pojęcia spadkobrania – od porad prawnych, szczegółowych opinii, po kompleksową usługę urzeczywistniania woli Klienta.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu:

 • udzielamy kompleksowej porady dotyczącej rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci,
 • opracowujemy optymalny i indywidualny model urzeczywistnienia ostatniej woli Klienta; tworzony go w oparciu o wiedzę dotyczącą jego sytuacji osobistej i majątkowej, woli co do osób dziedziczących i chęci podziału majątku,
 • przedstawiamy w sposób praktyczny i przystępny wszelkie możliwe i dostępne instytucje prawa spadkowego, takie jak: zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, zachowek, wydziedziczenie, podstawienie, przyrost,
 • doradzamy właściwy wybór odpowiedniej instytucji prawa spadkowego,
 • pomagamy w dokonaniu wszelkich potrzebnych czynności prawnych oraz faktycznych, poprzedzających spisanie testamentu np. poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji w banku, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych, umowach, oraz wiele innych czynności podlegających każdorazowo opracowaniu w oparciu o indywidualne potrzeby i problemy,
 • pomagamy w odpowiednim sformułowaniu treści testamentu,
 • po spisaniu testamentu gwarantujemy Klientom bieżącą informację, a co za tym idzie bezpieczeństwo w przypadku zmiany przepisów, które w naszej ocenie czyniłyby zasadnym dokonanie stosownych zmian w treści lub potrzeby spisania nowego testamentu,
 • w chwili otwarcia spadku, testament zostanie przez nas dostarczony do sądu, stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów prawa- zgodnie, z którymi osoba będąca w posiadaniu testamentu jest zobowiązana złożyć go w sądzie po śmierci testatora.

Ponadto oprócz wskazanej kompleksowej i wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie spadkobrania, swoim Klientom oferujemy pomoc w sprawach:

 • o zachowek,
 • o stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania,
 • o dział spadku, w tym również dział spadku ze zniesieniem współwłasności,
 • z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umów dotyczących spadkobrania,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

We wskazanym zakresie udzielamy porad prawnych, sporządzamy stosowne pisma procesowe, reprezentujemy strony przed sądami, oraz prowadzimy zgodnie z wolą Klientów negocjacje ugodowe.