Prawo Zamówień Publicznych

Pomoc w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych

Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • pomoc w sporządzaniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • opracowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych,
  • sprawdzenie oferty pod względem formalno-prawnym,
  • doradztwo w zakresie odwołań i reprezentację przed Urzędem Zamówień Publicznych i w sprawach ze skargi przed sądami powszechnymi.