Obsługa Prawna Firm – Wrocław

Prawo gospodarcze Wrocław – Obsługa firm

Kancelaria SWG oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru Klienta, świadczymy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego podejścia do każdej zleconej sprawy, dyspozycyjności oraz bieżącej informacji o prowadzonej sprawie.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców w ramach stałej obsługi obejmuje m.in.

  • telefoniczne porady prawne,
  • opinie i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego,
  • informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością,
  • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów,
  • pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (np. obowiązków sprawozdawczych),
  • negocjacje, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych,
  • opiniowanie dokumentów prawnych przedkładanych Klientowi do podpisania,
  • uczestnictwo w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  • dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek.

Świadczymy pomoc prawną zarówno przy obsłudze dużych projektów, jak i przy codziennej obsłudze mniejszych podmiotów gospodarczych.