Prawo Obrotu Nieruchomościami

Znaczną część praktyki Kancelarii SWG obejmują zagadnienia związane z prawem nieruchomości.

Kancelaria SWG posiada doświadczenie w zakresie:

 • prowadzeniem postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • przygotowywaniem i zabezpieczeniem prawnym transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowywaniem umów i doradztwem przy transakcjach,
 • przeprowadzeniem procedur dotyczących m.in.:
  • wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi),
  • zasiedzenia,
  • rozgraniczenia,
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość,
  • ustanawianiem drogi koniecznej,
 • analizowaniem umów deweloperskich dla Klientów indywidualnych (w szczególności wyjaśnieniem konsekwencji prawnych konkretnych postanowień umowy, proponowaniem rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie interesów Klientów, negocjowaniem w sytuacjach spornych),
 • bieżącą obsługą prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • problematyką związaną ze współwłasnością, w tym:
  • postępowaniami związanymi ze współwłasnością,
  • rozliczeniami między współwłaścicielami,
  • zniesieniem współwłasności.
 • pomocą prawną przy umownym wyodrębnianiu własności lokali,
 • organizacją oraz pomocą w ukonstytuowaniu wspólnot mieszkaniowych.