Dochodzenie Odszkodowań

Odzyskiwanie odszkodowań należnych w przypadku szkody

dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych wrocław

Doświadczenie Kancelarii SWG z Wrocławia w dochodzeniu odszkodowań, pozwala na sprawne wyrównanie finansowe od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Kancelaria SWG oferuje swą pomoc:

 • osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym (kierowcom, pasażerom, pieszym),
 • osobom poszkodowanym w innym wypadku losowym, które doznały urazu wskutek potknięcia na oblodzonym chodniku, spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, czy pogryzienia przez psa,
 • osobom poszkodowanym wskutek błędu lekarskiego,
 • osobom poszkodowanym podczas prac w gospodarstwie rolnym,
 • gdy zakład ubezpieczeń zaniża należne Państwu odszkodowanie albo w ogóle odmawia wypłaty,
 • gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba dla Państwa bliska,
 • gdy zaproponowano Państwu rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej,
 • gdy wypłata z Państwa polisy na życie jest nie satysfakcjonująca,
 • gdy Państwa mienie zostało zniszczone lub uszkodzone,
 • gdy Państwa samochód został skradziony lub też uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Kancelaria SWG z Wrocławia oprócz dochodzenia odszkodowań może dla Państwa uzyskać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jakiego doznaliście Państwo w wypadku,
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji, jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem – odszkodowania powypadkowe (Wrocław),
 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego, kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni,
 • dochodzenie odszkodowania za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 • rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów lub utraty powodzenia na przyszłość,
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • odszkodowanie za zniszczone mienie, za skradziony lub uszkodzony samochód,
 • odzyskiwanie odszkodowania (Wrocław), gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych lub gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT.

Dodatkowo dochodzimy roszczeń odszkodowawczych oraz pochodnych od Skarbu Państwa oraz instytucji finansowych z tytułu:

 • wadliwych decyzji administracyjnych i ich skutków finansowych,
 • niezgodnych z prawem orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości,
 • naruszających prawo, wadliwych, wprowadzających w błąd lub powodujących negatywne skutki finansowe bądź nieprawidłowo wykonanych umów zawartych z bankami; ubezpieczycielami, czy innymi instytucjami finansowymi.

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń obejmuje w szczególności:

 • wzruszanie wadliwych, niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów Państwa,
 • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec organów Państwa,
 • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec banków, ubezpieczycieli, czy innych instytucji finansowych.

Kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowań we Wrocławiu

Kancelaria SWG z Wrocławia oferuje indywidualną, profesjonalną pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Doświadczeni prawnicy tworzący naszą kancelarię świadczą usługi na najwyższym poziomie, wykorzystując do tego wiedzę, doświadczenie oraz praktykę. Uzyskujemy odszkodowania, zadośćuczynienia, a także renty. Korzystając ze wsparcia naszych wykwalifikowanych ekspertów, można w sprawny sposób uzyskać wyrównanie finansowe od podmiotów, które są zobowiązane do naprawienia szkody.

Rzetelni i kompetentni prawnicy w trosce o Klientów

Nasza Kancelaria SWG we Wrocławiu tworzona jest przez prawników, którzy cenią sobie poczucie komfortu oraz  bezpieczeństwa pośród Klientów. Dla nas  Państwa/Wasze zadowolenie jest kluczową kwestią. Dążymy do tego, aby już od samego początku współpracy tworzyć dogodne, transparentne warunki do działania. Oferujemy profesjonalną pomoc w różnorodnych kwestiach, które dotykają osoby przychodzące do naszej Kancelarii. Problemy Klientów traktujemy jako misję.

Dochodzenie odszkodowań – szeroki zakres usług

Doskonale znamy panujące realia i mamy świadomość, że dochodzenie odszkodowań jest bardzo złożoną i skomplikowaną kwestią. Dlatego najlepiej jest poprosić o wsparcie doświadczone, kompetentne osoby. Nasi fachowcy świadczą pomoc prawną, m.in. w przypadku, gdy osoba została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, wypadku losowym, ucierpiała wskutek błędu lekarskiego, skradziono jej mienie, wypłata np. polisy życie jest niesatysfakcjonująca, w sytuacji kradzieży lub zniszczenia pojazdu, a także kiedy zakład ubezpieczeń zaniechał wypłaty odszkodowania lub gdy w wyniku wypadku zmarła bliska osoba. Prawnicy dokładnie zapoznają się z sytuacją, a następnie opracowują przejrzystą strategię działania, aby jak najszybciej i najowocniej uzyskać zadowalające dla Klientów efekty.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania, dlatego jesteśmy świadczymy pomoc w różnych regionach Polski. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, co pokazuje, jak wielkim zaufaniem darzą nas nasi Klienci. Dbamy o detale – pracę rozpoczynamy od skompletowania wszelkiej koniecznej dokumentacji, dbamy o poprawne ustalenie podmiotu, który winien jest szkody. Zwracamy uwagę na zabezpieczenie dowodów i oszacowanie szkód. Zasady naszej współpracy są zawsze transparentne, a celem jest niezmiennie uzyskanie najwyższego odszkodowania.

Odszkodowania za błędy medyczne

Zdrowie jest niezwykle istotną kwestią, dlatego otaczamy swoją pomocą prawną wszystkie osoby, które ucierpiały w związku z nim i oczekują należytego odszkodowania za popełnione błędy lekarskie. Zalicza się do nich świadczenie niewłaściwej opieki medycznej, odmowę udzielenia świadczenia lekarskiego, błędy popełniane podczas porodu, niewłaściwe podanie leku, a także zakażenie w wyniku zabiegu lekarskiego. Dbamy o to, aby nasi Klienci, w jak najkrótszym czasie, otrzymali pomoc finansową i odzyskali równowagę psychiczną.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy

Do naszej kancelarii przychodzą również osoby, które starają się otrzymać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Wystarczy skontaktować się z naszymi fachowcami, przedstawić im dokładnie sytuację, a następnie opracowana zostanie odpowiednia strategia działania. Kompleksowa obsługa roszczeń obejmuje również uzyskiwanie odszkodowania za wypadek przy pracy. Działamy bardzo szybko w dochodzeniu odszkodowań za poniesione straty po wypadku czy kolizji, dzięki czemu jesteśmy skuteczni, a Klienci obdarzają nas pełnym zaufaniem. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, postaw na wykwalifikowane osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie.

Odszkodowanie od Skarbu Państwa oraz od instytucji finansowych

Nasza oferta obejmuje również dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa i instytucji finansowych w sytuacjach, gdy dochodzi do wadliwych decyzji administracyjnych, jakie mają negatywne skutki finansowe dla naszych Klientów. Jesteśmy świadomi, że mają oni niekiedy poczucie bezsilności i niesprawiedliwości. Pragniemy wesprzeć w kompetentny sposób i zagwarantować spokój. Dodatkowo podejmujemy sprawy, kiedy orzeczenia wymiaru sprawiedliwości są niezgodne z prawem, a także gdy umowy zawierane z bankami, ubezpieczycielami lub innymi instytucjami finansowymi naruszają prawo, wprowadzają w błąd i są niekorzystne dla naszych Klientów.