radca prawny i prawnik wrocław - SWG

Sylwia Wiązowska-Grehl – radca prawny, syndyk. Właściciel Kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, budowlanym, prawie upadłościowym i naprawczym. Posiada bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem Klientom Strategicznym Kancelarii – z branży energetycznej i gazowniczej. Pomaga Klientom w procesach restrukturyzacji spółek, upadłościach i postępowaniach naprawczych, a także w toku postępowań likwidacyjnych. Doradza przy negocjowaniu, zawieraniu oraz wykonywaniu umów handlowych. Od połowy 2014 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prywatnie – miłośniczka gór.

Ariel Przybyłowicz – radca prawny. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych, a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. W Kancelarii nadzoruje zespół ds. obsługi klientów niemieckojęzycznych. Doradza w sprawach dotyczących sporów pracowniczych i reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Jako doktorant w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, a także wykłada w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Czas wolny spędza w sposób aktywny. Miłośnik dobrej muzyki.

Monika Mora – radca prawny. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, głównie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz związków zawodowych. Doradza Klientom w sprawach związanych z zakładaniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. Pomaga przy procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie audytów energetycznych. W ostatnim czasie rozpoczęła specjalizację w zakresie bezpieczeństwa informacji – ochrony danych osobowych oraz wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych. W Kancelarii specjalista prawa mediów i komunikacji społecznej.

Prywatnie pasjonuje się modą.

Monika Matyjasik – adwokat, syndyk. Specjalistka z praw autorskich, prawa zamówień publicznych, prawa medycznego. Współpracując z jednym z największych podmiotów w branży IT w Polsce, zdobyła bogate doświadczenie w prawnych aspektach usług świadczonych drogą elektroniczną, tworzenia i dostarczania nowych rozwiązań technologicznych, jak również dostawy i aktualizacji oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuję się obsługą placówek medycznych oraz paramedycznych. Obszar praktyki obejmuje również bieżące doradztwo przy upadłości, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek. Kieruje zespołem prawników przy skomplikowanych procesach przejęć i fuzji spółek, a także audytuje spółki przed takimi procesami. Skutecznie wspiera podmioty zamierzające zawrzeć umowy w toku procesu o udzielenie zamówienia publicznego oraz korzystające ze środków ochrony prawnej przewidzianej przez Prawo Zamówień Publicznych.

Po godzinach wspina się (także zimą), nurkuje, podróżuje motocyklem.

Łukasz Żurek – radca prawny. Specjalista prawa odszkodowań, prawa energetycznego i szeroko pojętego prawa nieruchomości. Od lat z powodzeniem doradza ubezpieczonym i Towarzystwom Ubezpieczeniowym. Zdobył bogate doświadczenie, obsługując przedsiębiorstwa z sektora energetycznego i transportu kolejowego. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych (w tym dotyczących inwestycji sieciowych i drogowych), w szczególności finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jego doświadczenie obejmuje również liczne postępowania administracyjne. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Czas wolny spędza z dobrą książką.

Tomasz Zygmund – radca prawny. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz nadzoruje zespół ds. windykacji wierzytelności masowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Marcin Balicki – adwokat. Specjalista z prawa karnego oraz karno-skarbowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych, w szczególności w sprawach karno-gospodarczych, dotyczących karnej odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych, a także w sprawach wypadków drogowych oraz zdarzeń medycznych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

OF COUNSEL

Łukasz Łuć – radca prawny. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Członek rad nadzorczych spółek niepublicznych, w tym towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym przy procesach inwestycyjnych. Brał udział w fuzjach i przejęciach, transakcjach z udziałem funduszy typu private equity. Zajmuje się także praktyką obrotu gospodarczego pomiędzy Polską a Ukrainą. Bierze udział w projektach dotyczących obsługi ukraińskich podmiotów gospodarczych na rynku polskim oraz polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność na Ukrainie. Od połowy 2014 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

W wolnych chwilach – biega (maratony/półmaratony, także górskie), gra w piłkę nożną (m.in. w drużynie OIRP Wrocław), słucha dobrej muzyki.

Krystian Mularczyk – radca prawny. Specjalista z zakresu arbitrażu oraz prawa gospodarczego, sportowego i egzekucyjnego. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Członek Komisji Odwoławczej w Wydziale Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku zarządzanie wierzytelnościami oraz prowadzi zajęcia z aplikantami w OIRP we Wrocławiu. Członek Komisji ds. doskonalenia zawodowego i sportu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a także członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Autor licznych publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe.

Prywatnie pasjonat sportu: dwukrotny mistrz Polski (2011, 2013) oraz wicemistrz Polski (2012) prawników w badmintona w grze singlowej oraz dwukrotny mistrz Polski (2008, 2009) i trzykrotny wicemistrz Polski (2004, 2005, 2007) prawników w tenisa ziemnego w grze deblowej.

Kancelaria stale współpracuje także z:

  1. Kancelarią Notarialną
  2. Biurem Rachunkowym
  3. Doradcą podatkowym
  4. Biegłym rewidentem
  5. Rzecznikiem patentowym
  6. Brokerem ubezpieczeniowym