Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o.
Samo założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie gwarantuje wspólnikowi pracy czy też miejsca w zarządzie. Dalszą współpracę inwestora ze spółką ze względu na odrębność organizacji, regulują zawierane później umowy. Fakt założenia spółki w tej kwestii nic nie znaczy, choć inwestor ma...

Restrukturyzacja metoda na ochronę przed upadłością?

Restrukturyzacja metoda na ochronę przed upadłością?
Trwająca epidemia wirusa Covid-19 spowodowała wiele negatywnych skutków społeczno-gospodarczych. Poza zagrożeniem dla zdrowia i życia wielu ludzi sprawiła, że gospodarka przeżywa regres. W dobie zastoju wiele firm – zwłaszcza tych mniejszych – stało się niewypłacalnych. Jednocześnie...