Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

Doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności

Zdarzają się trudne sytuacje związane z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym Klientom wyjść z problemów z wierzycielami i dłużnikami. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne umożliwia dłużnikom przetrwanie kryzysu. Wierzycielom, z kolei, daje możliwość realnego wpływu na osobę nadzorcy sądowego, zarządcy jak i doradcy restrukturyzacyjnego, a co za tym idzie na efektywność postępowania i należytą ochronę ich praw.

W tym zakresie oferujemy:

  • przygotowywanie i prowadzenie postępowania układowego i upadłościowego,
  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowywanie propozycji układowych
  • pomoc w wyborze pomiędzy postepowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • doradztwo w postępowaniu restrukturyzacyjny.