Windykacja Należności

Obsługa nieterminowych płatności

Windykacja należności Wrocław

Obsługa nieterminowych płatności stanowi dziś niemałe wyzwanie. Coraz więcej podmiotów finansuje się kosztem dostawców i wydłuża okres realizacji zobowiązań, co powoduje powszechne dziś opóźnienia w płatnościach, utratę płynności finansowej, a nie rzadko postępowania układowe lub likwidacyjne.

Jednym z kierunków działalności Kancelarii SWG z Wrocławia jest szeroko rozumiana windykacja należności. Ta usługa dedykowana jest Klientom, którzy borykają się z problemem przeterminowanych wierzytelności, lecz nie mają własnych służb windykacyjnych, bądź chcą uniknąć czasochłonnej i kosztownej procedury odzyskania należności.

W zakresie windykacji należności Wrocławska Kancelaria SWG wychodzi naprzeciw Państwa potrzeb i oferuje:

  • prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym – negocjacje z dłużnikiem;
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego;
  • uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego prowadzenie egzekucji sądowej wobec dłużnika;
  • nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego;
  • prowadzenie postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym subsydiarnie za zobowiązania spółek handlowych.