Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zapewniamy pełną obsługę prawną z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorstw oraz pracowników. Doradzamy we wszelkich sporach związanych z zatrudnieniem.

 • Udzielamy porad, opinii prawnych oraz konsultacji,
 • przygotowujemy dokumentacje wymagane przez przepisy prawa pracy,
 • sporządzamy regulaminy pracy i wynagradzania, oraz inne akty wewnątrzzakładowe,
 • sporządzamy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie,
 • sporządzamy ugody i porozumienia w zakresie stosunków pracowniczych.

Występujemy przed organami zatrudnienia, reprezentujemy Klienta w sądowych postępowaniach pracowniczych we wszystkich instancjach, m.in.

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym o mobbing,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W swym zespole posiadamy specjalistów z dziedziny ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie udzielamy porad prawnych, prowadzimy postępowania z odwołań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, oraz postępowania sądowe przed sądami ubezpieczeń społecznych.

Przygotowujemy odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych w zakresie:

 • odmowy przyznania emerytury lub renty, zasiłku macierzyńskiego,
 • odmowy zaliczenia stażu pracy lub uznania okresów pracy w warunkach szczególnych,
 • odmowy przyznania renty z ogólnego stanu zdrowia lub z powodu choroby zawodowej,
 • odmowy wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę,
 • odmowy przyznania odszkodowania przysługującego w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.