Prawo Własności Intelektualnej

Patenty, znaki towarowe, ochrona praw autorskich

Doradzamy w sprawach związanych z patentami, znakami towarowymi, ochroną praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych, reklamą, mediami, czynami nieuczciwej konkurencji oraz praktyką monopolistyczną. Świadczymy pomoc prawną w zakresie aspektów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zagadnień ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.


W ramach obsługi oferujemy

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów z zakresu praw autorskich, w szczególności umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umów licencyjnych,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji z zakresu praw autorskich, ochrony prawnej firmy, znaków towarowych, wzorów użytkowych, patentów,
 • doradztwo i pomoc w negocjacjach oraz przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • pomoc w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, a w szczególności reprezentację w sporach sądowych w związku z praktykami nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w sprawach związanych z nieuczciwą lub zakazaną reklamą,
 • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, prawną ochronę przed wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług,
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących naśladownictwa produktów oraz ochrony produktów markowych,
 • ocenę kontraktów pod kątem klauzul niedozwolonych,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym RP we współpracy z rzecznikami patentowymi,
 • reprezentacja autorów i twórców przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przed wydawcami, wytwórniami muzycznymi, producentami.