Prawo Spółek Handlowych

Zakładanie spółek i oddziałów, stała obsługa i doradztwo

Kancelaria SWG, oferuje pełny zakres usług w zakresie prawa spółek – począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych niezbędnych formalności związanych z założeniem spółki. Oferujemy stałą obsługę i doradztwo, również w zakresie przekształceń i podziałów spółek osobowych i kapitałowych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie likwidacji spółek.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • przygotowania aktów założycielskich (umowa spółki, statut spółki), wprowadzania zmian w tych aktach,
  • rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (także z wykorzystaniem wzorca umowy przez Internet) oraz późniejszego rejestrowania wszelkich zmian
  • obsługi prawnej organów spółek,
  • przekształcania organizacyjnego spółek,
  • reprezentacji na zgromadzeniach wspólników,
  • prowadzenia postępowań sądowych, których przedmiotem jest uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
  • przygotowywania projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
  • prowadzenia postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.