Prawo Podatkowe

Usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego

Kancelaria SWG świadczy usługi doradcze w zakresie zasad powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązków podatników i płatników. Aktywnie współpracujemy z doradcami podatkowymi.

W zakresie prawa podatkowego oferujemy:

  • przygotowywanie projektów pism w toku postępowania podatkowego i skarbowego oraz występowanie w imieniu Klienta w postępowaniach przed urzędami i izbami skarbowymi,
  • reprezentację w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – przygotowywanie skarg i pism procesowych oraz zastępstwo Klienta na rozprawie,
  • pomoc w interpretacji aktów prawnych.