Prawo umów

Sporządzanie i opiniowanie umów różnego rodzaju

Kancelaria SWG, specjalizuje się w sporządzaniu i opiniowaniu wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym. Zajmujemy się także doradztwem prawnym w zakresie wypowiadania i odstępowania od umów, oraz rozliczeń i sporów wynikających z realizacji kontraktów.

Przygotowujemy m.in.:

 • umowy o dzieło, w tym o dzieło autorskie (z przeniesieniem praw autorskich),
 • umowy zlecenia,
 • umowy najmu, umowy dzierżawy,
 • umowy licencyjne (np. uprawniające do korzystania z utworu),
 • umowy pożyczki,
 • umowy o roboty budowlane (także z podwykonawcą),
 • umowa o roboty remontowe,
 • wszelkie typy umów ramowych,
 • umowy sprzedaży,
 • umowy spółek: cywilnych i handlowych,
 • ugody (cywilnoprawna, pozasądowa).

Roszczenia i spory wynikające z umów

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, oraz prowadzeniu sporów dotyczących praw i obowiązków stron umów. Proponujemy pomoc prawną w zakresie:

 • dochodzenie zapłaty należności wynikających z umowy,
 • odstąpienie od umowy i dochodzenie związanych z tym roszczeń,
 • wypowiedzenie umów,
 • dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej (wykonania umowy przedwstępnej) lub odszkodowania wynikającego z uchylania się od zawarcia takiej umowy,
 • ustalenia istnienia i treści stosunku prawnego.